Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden 2017 Peter Pan

Skapad 2017-09-28 10:50 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Se målen nedan.

Planerade insatser

För att uppnå de mål som vi satt nedan kommer vi att med hjälp av vår muckla Odin utföra olika utmaningar tillsammans med barnen. Dessa hämtar vi från grön-flaggs (håll Sverige rent) hemsida (hsr.se). Odin kommer vid jämna mellanrum lämna brev tillsammans med dessa uppdrag som vi sedan tar oss an. Ett uppdrag kan t ex vara "Leksak eller inte leksak" som går ut på att vi gemensamt gör en inventering på avdelningen över vad som är leksaker och vad som inte är leksaker och därefter sorterar bort prylar som inte var tänkta som leksaker från början .. Vi gör oss även då medvetna över att olika saker kan innehålla ämnen som är mindre bra för oss - detta för att skapa en så kemikalie- och giftfri förskola som möjligt.  

 

Beskriv vilka aktiviteter som kopplas till läroplansmålen. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." " jag tycker... " " jag kan..." 

Metodval

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: