Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime Story, 8T2 week 2-4

Skapad 2017-09-28 12:44 i Lov- och sommarskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förmågor vi kommer att arbeta med 1. förstå och tolka innehållet i texter 2. formulera sig och kommunicera i skrift 3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 4. använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Grundskola 7 – 9 Engelska
During week 2-5 we will read a crime story, write a crime story and talk about how to write a crime story.

Innehåll

 

Schedule

Week 2 read a crime story and talk about the structure

Week 3 Start writing a crime story

Week 4 handing in the crime story

Week 5 read the crime story aloud

 

 

OBS! Läxa under dessa veckor är att arbeta hemma så att du ligger i fas.

 

Bedömning

De delar som jag kommer att titta på är:

  • språklig variation
  • textbindning
  • språkliga normer och strukturer
  • person- och miljöbeskrivningar
  • uppbyggnaden.

 

Crime Story

Din "crime story ska vara på minst 1 sida och max 2 sidor. Du ska skriva i word och använda dig av typsnittet Times New Roman, storlek 12

 

Vad är en "crime story och vad ska den innehålla"

En "crime story" handlar om få personer och en händelse/ett ämne. Slutet ska vara överraskande och alla pusselbitar ska falla på plats.
Din "crime story" ska innehålla:

  • Ett brott
  • En detektiv/polis/privatdetektiv eller någon annan som löser brottet
  • En lösning av brottet som ska vara trovärdig
  • Samt en förklaring till varför brottets begicks

 

 

Planering av en "crime story" (tankekarta)

Innan du börjar skriva ska du göra en tankekarta, alternativt en lista i punktform på följande: 
a. Bestäm vilken typ av deckare du ska skriva. 
b. Bestäm när händelsen utspelar sig? Utspelas det i nutid, förr eller rent av i en framtid? 
c. Beskriv miljön noggrant. 
d. Vem är huvudpersonen (ska det vara en polis, detektiv, brottsling, offer, annan berättare?) 
e. Bakgrunden: Vad har hänt tidigare, varför vill någon göra ett brott?
f. Beskrivning av brottet – vem gör vad, hur, var och när? Vad får vi läsare veta? 
g. Brottets utredande: Vem leder utredningen? Ska personen vara viktig eller bara någon som beskrivs kortfattat i bakgrunden? Finns ingen utredare?
h. Ska det finnas ledtrådar? Vet vi från början vem brottslingen är? 
i. Vilka beslut tar huvudpersonen och varför? Vilka blir följderna? Yttre och inre konflikter? 
j. Vilka bifigurer är med? Beskriv övriga personer noggrant. 
k. Hur ser det fortsatta händelseförloppet ut? 
l. Om brottslingen avslöjas – vem ska komma på det och hur? 
m. Finns det en börja, mitt och slut

Välj en av varje!

1. Upplägg 

• Skriv antingen i imperfekt eller presens eller
• Två parallella handlingar eller
• Skriv i presens och använd dig av tillbakablickar i imperfekt 

2. Berättarform
• En berättare som vet allt eller 
• Ett jag som berättar eller
• Ur två perspektiv; brottsling/offer/polis eller detektiv el. två huvudpersoner  

3. Börja med …
• bakgrundsbeskrivningen eller
• själva brottet och gå sedan tillbaka till bakgrunden eller
• upplösningen först och rulla sedan upp historien 

4.a Sluta med…
• brottslingen avslöjas eller
• brottslingen avslöjas inte 

b. Välj också: 
• något överraskande eller
• att texten knyter an till deckarens början eller
• en sammanfattning som visar hur det går för huvudpersonen, vad som händer med den som åker fast, eller inte åker fast eller vad berättelsens olika händelser fick för följder. Det kan vara lyckligt eller olyckligt

Inlevelse – tänk på att…
1. använda sinnena (syn, hörsel, lukt, känsel) så texten blir beskrivande 
2. berätta levande; använd adjektiv och ta med intressanta detaljer när du beskriver personer och miljö 
3. skriva med spänning; hinder/problem – på väg till lösning, nytt problem och ny chans till lösning… 
4. presentera en person genom att personen gör eller säger något. Utseendebeskrivningen läggs in senare i små glimtar. Visa hellre med beskrivningar hur huvudpersonerna tänker och känner än att skriva deras tankar och känslor. 
5. Det är viktigt med variation av tidstempot i en berättelse. Ibland kryper tiden fram och en scen som utspelar sig på fem minuter kan ta mycket utrymme. Ibland gör man hopp på flera år. Man kan inte berätta allt minut för minut i en berättelse men man kan heller inte rusa fram genom hela berättelsen 
utan att stanna till. 

 

När du anser dig vara klar ska du:

1. Läsa igenom din färdiga text, bearbeta och gör alla ändringar enligt listan nedanför.
2. "Skriv rent".
3. OBS! Läs igenom din renskrivna text och ändra om du behöver innan du lämnar in.
Bearbetning. Titta bl a på:

a. Har du använt dig av dina kunskaper om den typen av deckare du valt att skriva? 
b. Röd tråd – hänger innehållet ihop? 
c. Stryk det ointressanta 
d. Styckeindelning 
e. Rätt tidsform/tempus; presens eller imperfekt? 
f. Dialog (talstreck…) 
g. Omväxlande meningar – långa och korta. Använd dig av olika samordnande 
konjunktioner för att binda ihop meningar 
h. Varierad början på meningarna. Använd dig t ex av olika underordnande 
konjunktioner! Börja inte med Och, Men, Eller. Undvik för många När, Det, För, Den 
i. Skriftspråk (ej talspråk; cause...) 
j. Skiljetecken, punkt, komma, frågetecken… 
k. Stor bokstav 
l. Upprepningar 
m.Stavning 

Dags för inlämning!

Uppgifter

  • Three is a lucky number

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: