Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läderarmband

Skapad 2017-09-28 13:14 i Hedeskolan Tanum
Vi kommer att arbeta med läder, ett naturmaterial som kommer från djurriket. Du ska tillverka ett läderarmband där din design och formgivning genomsyrar ditt arbete. Med andra ord, hur ska det se ut? Färg, form och funktion.
Grundskola 8 Slöjd
Vi kommer att arbeta med läder, ett naturmaterial som kommer från djurriket. Du ska tillverka ett läderarmband där din egna design och formgivning genomsyrar ditt arbete. Tänk även på form och funktion. Du kommer att få se ett bildspel för att inspireras och få idéer som du kan vidareutveckla.

Innehåll

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad skall vi då konkret arbeta med?
Jo, du ska;

 • framställa ett armband utifrån inspiration från andra kulturer

Här kommer en film som visar hur man flätar en inåtvänd fläta;

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att ha praktiska och teoretiska genomgångar som visar hur du skall göra.

Du skall under arbetets gång, dokumentera - ta kort med din iPad - på de olika arbetsmomenten du genomför. Därefter ska du göra en presentation i ord och bild i Classroom, av ditt arbete. Slutligen ska du redovisa den inför en mindre grupp. Följande frågor ska besvaras;

 • Skulle du gjort något annorlunda?
 • Vad har varit svårast?
 • Vad har varit lättast?
 • Är du nöjd?
 • Vilken kultur har du blivit inspirerad av i ditt arbete?

 

Beroende på hur du har valt att designa ditt armband, kommer du att ha med vissa av följande ord och begrepp i din redovisning;

 • oxhud
 • mäta till längden på armbandet
 • inåtvänd fläta
 • formklippa
 • kantskära i 45 graders vinkel
 • kantjärn
 • hålpipa
 • tryckknappar
 • spindelpress
 • gaffelmejsel
 • vaxad lintråd
 • skomakarsöm
 • fästa
 • laskrem
 • laska
 • punsa
 • rund hålpipa eller håltång
 • narvsvärta
 • gnida kanterna med bivax
 • polera de vaxade sidorna med falsben
 • smörja med läderfett

Arbetet beräknas ta ca. 4 lektioner. Redovisning sker längre fram på terminen. Är man inte klar får man redovisa dit man har hunnit och sedan göra klart arbetet.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål 
 • hur du använder de redskap vi behöver
 • hur du motiverar dina val utifrån miljö och kvalitetsaspekter
 • hur du utvecklar din idé 
 • hur du kombinerar material och hantverkstekniker med hänsyn till föremålets form och funktion (Våga prova!)
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du använder dig av och visar hur du förstår slöjdspecifika ord och begrepp (Tex. svåra ord som vi har gått igenom på lektionen)
 • hur du motiverar ditt val av motiv, form och färg i förhållande till andra kulturer och trender

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskraven i slöjd åk 7-9

Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: