Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cup song - rytm och sång

Skapad 2017-09-28 13:29 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Musik
Vi arbetar med en känd Cup song och låten "When I'm gone". Du får utveckla din förmåga att spela ett rytminstrument med hjälp av kopp och klappar. Vi övar också sång och att anpassa oss till musiken och varandra när vi spelar och sjunger.

Innehåll

 

Moment i arbetsområdet

 • Cup song - lära sig kopprytmen själv och tillsammans med andra
 • Spela rytmen till bakgrundsmusik
 • Sjunga låten i helklass och mindre grupp
 • Sätta ihop kopprytm + sång i mindre grupp 
 • Arbeta med att göra egna varianter av kopprytmen 

Bedömning

 • Kontinuerligt när du spelar och sjunger varje lektion
 • Uppspel när du övat ett antal lektioner på kopprytm och sång
 • Hur du arbetar i din grupp och ert resultat när ni sjunger och spelar tillsammans

Information, hjälp, youtubelänkar och annat finns på musikhemsidan: http://musikpaarentuna.weebly.com/

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: