👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri åk 5 17/18

Skapad 2017-09-28 14:29 i Mörrums skola Karlshamn
Vi arbetar med återberättande texter med hjälp av läromedlet Zickzack.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att arbeta vidare med tal i decimalform. Vi kommer att mäta och omvandla längdenheter. Vi kommer att arbeta med olika typer av trianglar, area och omkrets av olika tvådimensionella figurer samt med symmetri och asymmetri.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska kunna känna igen och namnge rätvinklig-. liksidig- och likbent triangel.

Du ska kunna jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längd.

Du ska kunna reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, beroende på vad det är man mäter (mm, cm, dm, m, km, mil)

Du ska kunna hantera enhetsbyten inom längd.

Du ska kunna begreppen liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, längd, bas, höjd, area, omkrets, symmetri, symmetrilinje och asymmetri.

Du ska kunna skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer.

Du ska kunna mäta längd med olika mätredskap.

Du ska kunna räkna ut arean av olika tvådimensionella figurer. 

Arbetssätt / Undervisning

 • Vi kommer att arbeta enskilt, par, mindre grupper och i hela klassen
 • Genomgångar
 • Arbete i matematikboken, praktiska övningar och spel
 • Bingel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd, area och symmetri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Mäta
Du ska kunna mäta längd med olika mätredskap.
Eleven kan inte mäta längd med olika mätredskap.
Eleven kan med stöd mäta längd med olika mätredskap.
Eleven kan mäta längd med olika mätredskap.
Enhetsbyte längd
Du ska kunna hantera enhetsbyten inom längd.
Eleven kan inte hantera enhetsbyten inom längd.
Eleven kan med stöd hantera enhetsbyten inom längd.
Eleven kan hantera enhetsbyten inom längd.
Lämplig enhet
Du ska kunna reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, beroende på vad det är man mäter (mm, cm, dm, m, km, mil)
Eleven kan inte ange vilken enhet som är lämplig.
Eleven kan med stöd ange vilken enhet som är lämplig.
Eleven kan ange vilken enhet som är lämplig.
Begrepp
Du ska kunna begreppen liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, längd, bas, höjd, area, omkrets, symmetri, symmetrilinje och asymmetri.
Eleven kan inte förklara begreppen.
Eleven kan med stöd förklara begreppen.
Eleven kan förklara begreppen.
Area
Du ska kunna räkna ut arean av olika tvådimensionella figurer.
Eleven kan inte räkna ut arean av några tvådimensionella figurer.
Eleven kan räkna ut arean av rektanglar och kvadrater.
Eleven kan räkna ut arean av rätvinkliga trianglar.
Eleven kan räkna ut arean av liksidiga och likbenta trianglar.
Eleven kan räkna ut arean av tvådimensionella figurer som är sammansatta av rektanglar, trianglar och kvadrater.
Symmetri
Du ska kunna skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Eleven kan inte skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Eleven kan med stöd skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Eleven kan skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Eleven kan skilja mellan symmetriska och asymmetriska figurer och rita in symmetrilinjerna.