👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar - Bode klass 4

Skapad 2017-09-28 14:46 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 4 Svenska Bild Historia
Du kommer att få möjlighet att lära dig om vikingar som levde i de nordiska länderna för ungefär 1000 år sedan.

Innehåll

Du kommer att få läsa en skönlitterär bok som utspelar sig på vikingatiden; Drakskeppet av Maj Bylock.

Du kommer att få samtala om bokens innehåll.

Du kommer att få dramatisera scener ur boken

Du kommer att få lyssna och läsa ur Historiaboken, både på egen hand och tillsammans med klassen.

Du kommer att få se filmer som handlar om vikingatiden.

Du kommer att arbeta med faktafrågor och lära dig grundläggande begrepp som har med vikingatiden att göra.

Du kommer att få vara med och skapa en modell av en vikingaby.

Du kommer att få berätta för klassen om det du skapat.

Du kommer att få skriva en text om hur det kunde vara att leva i en vikingaby.

Du kommer att få ta reda på hur man vet hur det var på vikingatiden, källkritik.

Du kommer att få skriva en dialog mellan en person från nutid och en person från vikingatiden.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din läsförståelse vad gäller skönlitteratur och faktatext.

Vi kommer att bedöma hur du klarar att skriva meningar med punkt och stor bokstav, och om du kan använda talstreck i dialoger.

Vi kommer att bedöma hur du väljer material och arbetssätt för att utveckla idéer i bildarbete.

Vi kommer att bedöma hur du kan resonera om arbetsprocessen i bild.

Vi kommer att bedöma hur mycket du vet om hur det kunde vara att leva i en by på vikingatiden och där får du också visa att du kan använda några historiska begrepp( ord )

I den text du skriver om modellen av vikingabyn.

Vi kommer att bedöma ett prov som handlar om spår från vikingatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6