👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING (År 9)

Skapad 2017-09-28 15:11 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING År 9

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 
När du har arbetat med det här området ska du:
• veta att vårt talsystem är indelat i grupper
• utföra beräkningar med negativa tal
• uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
• utföra beräkningar med tal i potensform
• samband mellan prefix och tiopotenser
• värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
• förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra muntliga förhör
- utföra skriftliga förhör.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken Z. Liber AB, 2014

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma

Matriser

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING År 9. Ht17

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

NEGATIVA TAL

Uppgift 1a
8 - (-2) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper.
Uppgift 1b
(-8)+ (-2) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper.
Uppgift 1c
8 • (-2) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper.
Uppgift 1d
8 / (-2) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper.
Uppgift 1e
(-2) • (-2) • (-2) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper.

POTENSER

Uppgift 2a
Beräkna och skriv talet utan potens. 8^3 =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 2b
Beräkna och skriv talet utan potens. (-0,5)^2 =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 2c
Beräkna och skriv talet utan potens. (1/2)^2 + (1/2)^3 =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 2d
10^9 / 10^3 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 2e
8^12•8^3 / 8^2•8^13 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 2f
3^(-4) • 3^4 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 3a
Skriv talet i grundpotensform. 38 000
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 3b
Skriv talet i grundpotensform. 0,098
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 3c
Skriv talet i grundpotensform. 0,000 000 128
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 4a
Skriv talet utan tiopotens. 3•10^3
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 4b
Skriv talet utan tiopotens. 6,1•10^(-3) =
Inte visat/ gjort fel
Har goda kunskaper
Uppgift 5
9•10^7•5•10^5 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 65a
8•10^6 • 6•10^3 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 66b
3•10^6 • 1.25•10^(-3) =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 67a
8•10^5 / 4•10^3 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 67b
1,5•10^(-9) / 3•10^6 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 68b
8•10^(-2) / 4•10^(-3) =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 69a
Beräkna 6•10^3 + 2•10^2 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 69b
1,5•10^6 - 4•10^5 =
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Har goda kunskaper
Uppgift 7 Begreppet
1 milliliter (ml) vatten innehåller cirka 3,3•10^22 stycken vattenmolekyler. Hur många vattenmoleyler finns det i ett glas med 0,2 liter vatten. Svara i grundpotens-form.
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 7 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 7 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 9 Begreppet
En nervsignal har en hastighet på ungefär 10^2 m/s. Hur lång tid tar det för en sådan signal att färdas från huvudet till tårna på en person som är 180 cm lång? Svara i millisekunder.
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 9 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 9 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 11 Begreppet
En vattendroppe har ungefär volymen 0,4 µl. I ett glas finns 1 dl vatten. Hur många vattendroppar är det?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 11 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 11 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 70a Begreppet
Liksom elektronen är neutrinon en elementarpartikel, men den är oerhört mycket mindre och lättare. En miljard neutriner går rakt genom din kropp varje sekund. Hur många blir det på en minut?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 70a Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 70a Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 70b Begreppet
Liksom elektronen är neutrinon en elementarpartikel, men den är oerhört mycket mindre och lättare. En miljard neutriner går rakt genom din kropp varje sekund. Hur många blir det på ett dygn?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 70b Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 70b Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 71a Begreppet
Tänk om man kunde lägga alla kroppens bakterier i en enda lång rad. Hur lång skulle den raden bli? Svara i kilometer. [I en bildtext finns informationen att det bor ungefär tusen miljarder bakterier i en människa. En bakterie är ungefär en miljondels meter lång.]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 71a Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 71a Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 71b Begreppet
Ungefär hur många gram väger en bakterie? [I en bildtext finns informationen att det bor ungefär tusen miljarder bakterier i en människa. De bakterier som finns i en människa väger ca 3 kg sammanlagt.]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 71b Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 71b Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 71c Begreppet
Hur många gånger är koliebakterien på bilden förstorad? [I en bildtext finns informationen att koliebakterien är ungefär en miljondels meter lång och att den är förstorad till 1,5 cm.]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 71c Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 71c Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 72 Begreppet
I en swimmingpool med 30 000 liter vatten fanns det vid ett tillfälle 2,5•10^10 koliebakterier. Var det ok att bada där? [I en bildtext finns informationen att om det finns mer än 1 000 koliebakterien i en deciliter badvatten är det otjänligt för bad.]
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 72 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 72 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

PROBLEMLÖSNING

Uppgift 8 Begreppet
Beräkna värdet av uttrycket a/b - c då a= 8•10^7 b= 2•10^4 c=8•10^2
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 8 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 8 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift 10 Problemlösningen
Beräkna a /b + c a = 1 2/5 + 0,35 - 3/4 b = 7/10 + 1/(-2) c = 0,5 [Uppgiften var utskriven på provet]
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 10 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Ny aspekt
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................