👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri

Skapad 2017-09-28 17:28 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 5 Matematik
I detta tema kommer vi att prata mycket geometriska begrepp och lära oss om geometriska figurer. Vi kommer lära oss om olika längdenheter och räkna area och omkrets.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med två- och tredimensionella geometriska figurer och vi ska lära oss namnen på de geometriska figurerna. Vi ska lära oss beskriva dem med matematiska begrepp. Vi kommer öva oss avbilda figurerna utifrån givna instruktioner.

Vi ska lära oss beräkna area och omkretsen på en kvadrat, rektangel och triangel och vi kommer göra praktiska övningar där vi beräknar area och omkrets på små och stora ytor. Vi jämför och diskuterar när man ska använda olika enheter för att få en god förståelse för ytans storlek. Vi gör övningar där vi omvandlar ytor till en större eller mindre skala. 

Vi går igenom och tränar på enheterna mm, cm, dm, meter, kilometer och mil. 

 

Bedömning:

  •  Du ska kunna namnge de geometriska figurerna.
  •  Du ska kunna beskriva dem med matematiska begrepp.
  •  Du ska kunna rita dem med hjälp av instruktioner.
  •  Du ska kunna mäta längder.
  •  Du ska kunna räkna ut area och omkretsen på kvadrater, rektanglar och trianglar.
  • Du ska kunna använda enheterna meter, km, mil samt kvadratcentimeter och kvadratmeter.
  • Förstå och använda skala

 

Begrepp:

Enhet, area, omkrets, tvådimensionella, tredimensionella, yta, figur, kropp, meter, kilometer, mil, kvadratcentimeter, kvadratmeter, hektar

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik Geometri

E
C
A
Begrepp
Du har baskunskaper om geometriska begrepp.
Du har goda kunskaper om geometriska begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om geometriska begrepp.
Beskriva
Du kan beskriva de geometriska figurerna och vinklar med hjälp av bilder, symboler på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva de geometriska figurerna och vinklar med hjälp av bilder, symboler på ett bra sätt.
Du kan beskriva de geometriska figurerna och vinklar med hjälp av bilder, symboler på ett mycket bra sätt.
Uträkningar
Du kan göra enkla uträkningar i geometri på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar i geometri på ett bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar i geometri på ett mycket bra sätt.