Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, ärftlighetslära och evolutionsteori åk 9

Skapad 2017-09-29 10:31 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är liv? Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Innehåll

Genetik och ärftlighetslära:

Mål:

Eleven ska kunna beskriva och förklara följande begrepp:

 • Ärftliga egenskaper - arv och miljö
 • DNA-molekylen och kromosomer, gener, kvävebaser
 • Proteintillverkning
 • Celldelning - mitos och meios. Ohämmad celldelning - vad sker då?
 • Ärftlighetslära 
 • Korsningsschema - "genetikglosor"
 • Bioteknik och dess fördelar och nackdelar.

Evolutionsteori

Mål:

 • Vad är evolution? Vilka är evolutionens drivkrafter?
 • Naturligt urval
 • Sexuellt urval
 • Mutationer
 • Charles Darwin
 • Bevis för evolutionen.  

 

Grovplanering:

Momentet är ca 5 veckor. 

V.45 Laboration i kemi. 

V.46. Cellen, genetik intro, arv och miljö, DNA, RNA, proteintillverkning

V.47. Celldelning, mitos och meios. Ur skola - cellstaden. 

V.48. Bevis för evolutionen. Selektion, mutationer och evolutionens drivkrafter. Naturskolan kommer och sköter undervisningen.

V.49. Ärftlighetslära, korsningsschema, bioteknik och etisk diskussion kring genetik

V.50 .Repetition. PROV på fredagens svenska/matematiklektion 14/12

 

 

Bedömningsuppgift:

 • Teoriprov på genetik och ärftlighetslära
 • Laborativt arbete. T.ex. DNA ur en frukt. Troligtvis efter jul.  
 • Evolutionsbegrepp
 • Inlämningsuppgift - Charles Darwin. 

 

Att läsa på till provet:

s. 284- 291 - Cellen och arvet

s.292 - 305 - Genetik och ärftlighet

s.332-337 - Bioteknik

s.308-320 - Evolutionen

 

Utdelat material.

Powerpointanteckningar.

Filmer - cellstaden/ utflykter till livets kärna: fabrikerna. Finns att hitta på ur-skola. 

 

 

Uppgifter

 • Evolutionen - pp

 • BIOTEKNIK

 • Genetik och ärftlighetslära

 • Genetik - Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Uppdaterade versionen av genetik och evolutionen

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Biologi och världsbild
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: