Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-09-29 11:21 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 4 Svenska Biologi
Du ska få lära dig om människan och människokroppen. Vi kommer att lära oss mer om människans ursprung och hur kroppen ser ut utanpå och inuti. Vi kommer också att lära oss var de olika organen sitter och hur de samverkar med varandra.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du kommer att visa att du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • kan berätta om matens väg genom kroppen 
 • kan berätta om andningen
 • kan berätta om blodomloppet
 • kan genomföra enkla undersökningar
 • kan dokumentera dina undersökningar
 • kan söka information och värdera källan
 • kan sammanställa din information i en faktatext
 • kan presentera din fördjupning med hjälp av en PowerPoint

Undervisningen

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:
se på film, läsa texter, samtala, resonera och svara på frågor, göra enkla experiment, för att

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)

Du kommer att få fördjupa dig inom något som har koppling till människokroppen. Arbetet redovisas med en PowerPoint som stöd.

Bedömning

 • Sker löpande genom skriftliga och muntliga tester, genom dina resonemang under lektionerna,arbetet i klassrummet samt genom din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Behöver stöd för att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut enligt instruktionen.
Dokumentation av undersökning
Kan dokumentera en undersökning genom att skriva av texten och rita av bilden.
Kan dokumentera en undersökning och använder rätt rubriker, men behöver visst stöd.
Kan dokumentera en undersökning och använder rätt rubriker utan något stöd.
Kan dokumentera en undersökning på ett välutvecklat sätt.
Fördjupning
Samla information, värdera källan och sammanställa informationen i en faktatext
Kan fördjupa sig inom något ämne men behöver mycket stöd för att hitta information och med att sammanställa en faktatext.
Kan fördjupa sig inom något ämne men behöver visst stöd för att hitta information och med att sammanställa en faktatext.
Kan fördjupa sig inom något ämne och använder några olika källor för att hitta information. Kan sammanställa en enkel faktatext på egen hand.
Kan fördjupa sig inom något ämne och använder flera olika källor för att hitta information. Kan sammanställa en välutvecklad faktatext på egen hand.
Redovisning
Redovisa arbetet muntligt med en PowerPoint som stöd
Läser innantill det som står skrivet på PowerPointen.
Använder PowerPointen som stöd, men behöver texten och stödfrågor för att berätta.
Redovisar sitt arbete och berättar med enbart PowerPointen som stöd. Anpassar rösten och tempot, samt har ögonkontakt med publiken till viss del.
Redovisar sitt arbete och berättar med enbart PowerPointen som stöd. Anpassar rösten och tempot, samt har ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: