Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik grundsärskolan åk 7-9

Skapad 2017-09-29 11:27 i Tunabergsskolan grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Att utveckla kunskaper och intresse inom matematik och matematikens användning i vardagen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och en tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att du får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

- att vara aktiv på lektionerna i arbete och i diskussioner 

- att prata matematikspråket 


Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan när vi arbetar på inne och utelektionerna, både när vi har matteprat tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

 

Undervisning och arbetsformer

 Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder olika läromedelsböcker.

- Vi använder konkret matematikmaterial.

- Vi arbetar i grupp, par och enskilt.

- Vi arbetar med digitalt läromedel som t ex. Bingel och Skolplus.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik år 9

Problemlösning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.

Taluppfattning och tals användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions­ och subtraktionsuppgifter inom talom­rådet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisions-uppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Geometri

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: