Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer vad? -ett tema om val och politik

Skapad 2017-09-29 13:07 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Stoppa djurförsök! Sänk skatterna! Mer hjälp till fattiga länder! Politikers beslut påverkar dig, din familj och samhället du lever i. Det finns olika åsikter om hur ett samhälle ska vara. I Sverige får alla framföra sina åsikter. Vad tycker de olika politiska partierna och vad skiljer dem åt? Och vem är det som egentligen bestämmer över olika saker i samhället?

Innehåll

 

Centralt innehåll

 

  • Mål
  •  Du kan berätta om Sveriges olika politiska nivåer (landsting, kommun, riksdag och EU) och hur beslut tas.
  • Du redogör för hur olika politiska beslut kan påverka personer, grupper och samhället
  • Du känner till olika statsskick i världen – ser likheter och skillnader
  • Du kan berätta om ideologier och partier  i Sverige
  • Du känner till och kan använda relevanta begrepp.
  • Du kan berätta om Sveriges grundlagar
  • Du tar ställning i olika samhällsfrågor och motiverar din åsikt

 

Undervisning

Genomgångar

Filmer

Lektionsuppgifter

Diskussioner

Tillämpning

Redovisning av eget parti vecka 37

Förhör vecka 38

Prov vecka 40

Matriser

Sh
Vem bestämmer vad?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika beslutsnivåer.
Eleven har goda kunskaper om olika beslutsnivåer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika beslutsnivåer.
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Du undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Du undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Du beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Du beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer. Du visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och .skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer. Du visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: