Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä 18/19 åk 8 BIOLOGI: Vår fantastiska kropp/RG

Skapad 2017-09-29 13:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Du ska utveckla din förmåga att beskriva och förklara hur kroppen fungerar. Du ska också bli bättre på att genomföra undersökningar.

Innehåll

Vår fantastiska kropp

Vår fantastiska kropp läsåret 18/19

Mål för elev

Du ska lära dig mer om

  •  att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer
  •  hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem
  •  hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar
  •  hur stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och bli framtidens reservdelar
  •  vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar
  •  att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra exempelvis hur vi och vissa andra djur andas

Innehåll

Kropp och hälsa

Biologins metoder och arbetssätt

Genomförande

Du kommer att göra dissektioner, försök och undersökningar.
Du kommer att ha genomgångar och övningar på begrepp i läroboken.

Bedömning

Laborationer, arbetsuppgifter i skolan, skriftligt prov

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen... ( ur Lgr 11 )

Matriser

Bi
Jä 18/19 åk 8 BIOLOGI: Vår fantastiska kropp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
enkla dokumentationer och slutsatser bidrar till att ge förslag på förbättringar
utvecklade dokumentationer och slutsatser ger förslag på förbättringar
välutvecklade dokumentationer och slutsatser ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Använda begrepp för att beskriva och förklara.
Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att fötterna kan svullna om man sitter stilla länge till exempel vid en lång bussresa är att blodcirkulationen blir sämre” viss användning av begrepp ger exempel och beskriver
Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”........det beror på att blodet i benen måste pressas upp av musklerna kring blodkärlen. När musklerna inte arbetar får blodet svårare att ta sig upp till hjärtat” relativt god användning av begrepp förklarar och visar på samband
    Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Du kan ge ett exempel på ett samband i kroppen som fungerar på liknande sätt. .....för att undvika att att benen svullnar kan man spänna och slappna av vadmusklerna så att blodet pumpas upp ur benen i stället för att stocka sig i vadvenerna. Särskilt viktigt är det varma dagar – när alla vener är vidare och mer uttänjda –kan allt blod som samlas i benen tom göra att man svimmar pg a.för lite blod i huvudet På samma sätt kan händerna svullna det beror på att ...  god användning av begrepp                                förklarar och visar på samband och något generellt drag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: