Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra årstiderna

Skapad 2017-09-29 14:16 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Hur kommer det sig att vi har olika årstider och vad händer med naturen under dessa årstider? Vi kommer jobba med årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att gå ut i skogen och själva se och uppleva vad som händer i naturen under året. Vi kommer även titta på filmer och läsa i böcker om ämnet och sedan samtala om på vilket sätt naturen förändras och varför samt hur djur och växter anpassar sig därefter. Under arbetets gång så kommer vi dokumentera det vi lär oss i vår årstidsbok.

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Årets månader och årstider.
 • Berätta om de fyra årstiderna och vad som är speciellt för dem. 
 • Berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna genom samtal utifrån bilder och texter.
 • Dela in djur och växter efter olika egenskaper.
 • Ge exempel på en näringskedja.

Så här kommer arbete att bedömas:

När jag bedömer er kommer jag titta på hur du jobbar på lektionerna. Du kommer under arbetets gång få chans att muntligt berätta vad du vet om de olika årstiderna och hur djur och växter anpassar sig.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
De fyra årstiderna

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årstidsväxlingar
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • NO   3
Du behöver stöd när du berättar om våra fyra årstider.
Du kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider och hur naturen förändras under året.
Du kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider och hur naturen förändras under året men också förklara varför vi har olika årstider och hur det påverkar djur och växter.
Djurs och växters livscykler
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO   3
Du behöver stöd för att berätta hur djur och växter anpassar sig till de olika årstiderna.
Du kan berätta hur djur och växter anpassar sig till de olika årstider.
Du kan berätta hur och varför djur och växter anpassar sig till de olika årstiderna.
Sortering av djur och växter
Sortering av djur och växter utifrån olika egenskaper, t.ex. vad djuren äter för något.
 • NO   3
Du behöver stöd när du sorterar djur och växter efter egenskaper.
Du kan sortera djur och växter efter egenskaper.
Du kan sortera djur och växter efter egenskaper och motiverar varför du har gjort en sådan indelning.
Näringskedjor
Ge exempel på enkla näringskedjor, t.ex. maskros - hare - räv.
 • NO   3
Du behöver stöd för att kunna ge exempel på enkla näringskedjor.
Du kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Du kan ge exempel på enkla näringskedjor samt förklara varför det är en näringskedja.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: