Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nytt hem sökes

Skapad 2017-09-29 16:28 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I detta tema kommer du att reflektera och lära dig mer om vad det innebär att flytta. Vi kommer att prata om vad en flytt kan föra med sig för konsekvenser och varför man kan behöva flytta inom eller mellan länder. Temat kommer även beröra aktuella händelser.

Innehåll

Innehåll

I detta tema kommer du att reflektera kring vad en flytt kan innebära för barn och vuxna samt vilka konsekvenser en flytt kan få. Du ska få ta del av information som handlar om varför människor förr i tiden flyttade till Mölndal och jämföra detta med varför människor flyttar dit idag. Vi kommer ta del av nyheter och prata om människor som befinner sig på flykt. Slutligen kommer vi reflektera kring aktuella nyheter.  Du kommer i temat att utföra en intervju, läsa texter, titta på film, lyssna till berättelser och mycket mer. 

 

Hur visar du att du kan?

Du berättar varför människor flyttade till Mölndal förr och varför människor flyttar dit idag. 

Du nämner några orsaker till varför människor flyttar och vad för positiva och negativa konsekvenser en flytt kan få.

Du berättar vad du tycker och tänker om en nyhet som berör dig. 

Du utför en intervju och delar med dig av informationen till dina klasskamrater. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: