Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass - Tänka, räkna och resonera.

Skapad 2017-09-30 09:56 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola F Matematik Svenska
Matematiken finns alltid omkring oss i vår vardag men en dag i veckan har vi matematiksamling där vi på ett lekfullt sätt arbetar oss igenom matematikens grunder.

Innehåll

De planerade matematiksamlingar vi har utgår från ett material som heter "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass". Samlingarna är uppbyggda på samma sätt. Vi börjar med en ramsa eller räknelek därefter kommer själva "aktiviteten" som oftast redovisas inför gruppen och avslutningsvis blir det en lek eller något spel.

Arbetet är uppdelat i fyra olika områden och kommer att pågå under läsårets gång:

1. Klassificering, mönster och sortering.

Syfte: Att eleverna ska få erfarenhet av att

·       klassificera och sortera föremål efter form, färg, storlek, antal och andra egenskaper

·       använda och formulera regler för sortering

·       resonera och motivera sina val av regler

·       upptäcka, skapa och beskriva mönster

2. Mängder, antal och mönster

Syfte: Att eleverna ska få erfarenhet av att

·       använda räkneramsan i lekar och vid uppräkning

·       räkna, jämföra och uppskatta mängder

·       undersöka och använda det starka "fem-talet"

·       undersöka och använda begreppen fler, färre, lika många

·       undersöka och använda ordningstal

·       resonera och ge förklaringar med hjälp av konkret material, bilder, teckningar, ord och andra uttrycksformer

3. Tals helhet och delar

Syfte: Att eleverna ska få erfarenhet av att

·       undersöka och dela upp tal

·       resonera om tal och tals användning

·       uppmärksamma talmönster på tärningar och dominobrickor

·       undersöka och resonera om ett mer och ett mindre

4. Talraden och tallinjen

Syfte: Att eleverna ska få erfarenhet av att

·       räkna uppåt och nedåt på räkneramsan med start på olika tal

·       undersöka och använda talraden som en linjär modell för tal

·       använda begreppen två mindre och två mer

·       känna igen och använda våra siffror  

 

Dokumentation/utvärdering

 Vi kommer att dokumentera arbetet på en "matematikvägg" i klassrummet. Utvärdering kommer att göras efter varje område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: