👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-10-01 08:44 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Vi ska arbeta med arbetsområdet Forntiden.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, bedömningsuppgifter och delaktighet

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vecka 35-38

 

Språkmål:

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap

 

Begreppslista:
Stenåldern

Jägarna

Bönder

Bronsåldern

Hällristningar

Järn

Metall

Vapen

Verktyg

Järnåldern

Järnmalm

Köpmän

Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Forntiden

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du kan beskriva några drag för stenålder, bronsålder, järnålder. Ex. vad som hände under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan visa flera exempel på hur vi kan se spår från forntiden i vår tid. ex. hällristningar och verktyg
Du kan namnge de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och redogöra för de utmärkande dragen med rätt begrepp. Du kan visa flera exempel på hur vi kan se spår från forntiden i vår tid. ex. hällristningar och verktyg
Begrepp
Du känner till begreppen forntid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid.
Du känner till begreppen forntid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid och kan placera dem på en tidslinje
Du känner till begreppen forntid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid och kan placera dem på en tidslinje. Du använder begrepp som t.ex. jägare, bönder, jordbruk, järnmalm och metall i dina beskrivningar.