👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT2017 årskurs 4

Skapad 2017-10-01 12:20 i Bjäre skola Båstad
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 4 Matematik
Vi har startat med att arbeta med vår matematikbok , Prima Formula. Vi gör enhetsomvandlingar, talföljder, problemlösning och uppställningar.

Innehåll

Undervisning och uppgifter

Vi kommer att under höstterminen arbeta med vår matematikbok; Prima Formula.

Lektionerna startar nästan alltid med en gemensam genomgång av dagens tal och omfattning. Vi går igenom en hel del tal tillsammans.

Vi arbetar i grupp, där vi redovisar talen tillsammans, vi använder våra små tavlor för att visa våra uträkningar.

Många tal redovisar vi i vårt mattehäfte ,vi när vi arbetar med vår mattebok för att  repetera och förankra kunskaperna.

I par kommer vi göra en digital produktion, Imovie där vi gör enhetsomvandling och förklarar vad mm, cm , dm och meter är.

Efter varje kapitel i matteboken, gör vi en diagnos för att följa upp vårt resultat.

 

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att upptäcka mönster i figurer och talföljder.
 • Att du kan jämföra och ordna tal efter storlek.
 • Att du kan jämföra och mäta längd, enhetsomvandla.
 • Din förmåga att göra uppställningar i både subtraktion och addition
 • Att du kan jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • förstå och kunna använda tal i decimalform.
 • Din förmåga att lösa problem. Välja rätt räknesätt och skriva tydligt ditt svar så att det går att lösa hur du tänker.

Uppgifter

 • Film - Volym

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6