Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans nyhet

Skapad 2017-10-01 14:39 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Vad har hänt i veckan? Här har du möjlighet till att fördjupa dig och lära dig mer om någon aktuell händelse från veckan med hjälp av 8-sidor.

Innehåll

 

 Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Vad en källa är för något och hur man kan vara källkritisk
 •  Hur en nyhetstidning kan vara uppbyggd(ledare/inrikes/utrikes/sport/nöje)
 • Man kan göra en sammanfattning av en nyhetsartikel.
 • Viktiga begrepp som: rubrik, ingress, brödtext, mellanrubrik och bildtext
 • Kunna presentera en nyhet så att mottagaren förstår innehållet.
 • Lässtrategier praktiskt kan öka förståelsen av nyhetsartikeln

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa olika nyhetsartiklar från 8-sidor enskilt, i par eller grupp.
 • Arbeta med olika frågeställning från nyhetstexten.
 • Gemensamt träna på att använda olika lässtrategier i nyhetsartiklar.
 • Träna på att göra sammanfattningar, bl.a. med hjälp av stödord och mindmap.
 • Presentera en nyhet för en mottagare.
 •  Se på film som handlar om källkritik.

Bedömning/synliggörande av förståelse

 Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Praktiskt kunna tillämpa de olika lässtrategierna i nyhetsläsning.
 • Besvar frågor från en nyhetsartikel. Diskutera och koppla egna erfarenheter till en nyhet du läst
 • Sammanfatta en nyhet.
 • Presentera en nyhet för en mottagare så hen kan uppfatta det mest centrala i nyheten.
 •  Visa på olika förslag hur man kan granska en källa.

 

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  8-sidor nyheter.
 •  Mediekompassen: Nyhetsartikel
 •  Sli.se: "Är det sant? : Nyheter" " Enter : Check it out"
 • Skolverket:"Kolla källan"
 •   Enlasandeklass.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: