👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud-hörsel

Skapad 2017-10-01 16:08 i Stadsskogenskolan Alingsås
Ett arbete om hur ljud uppstår samt uppfattas och om hörselorganen. Ljusets utbredning, hur ögat uppfattar det och ögats anatomi.
Grundskola 6 Fysik Biologi
Du kommer att arbeta med hur du uppfattar ljud, vad ljudvågorna gör och hur örats anatomi ser ut, hur vi kan skadas av ljud och hur du skyddar din hörsel.

Innehåll

Ljud

Exempel på frågor att kunna besvara i slutet av temat:

 • Hur uppstår ljud och hur breder det ut sig?
 • Vad är skillnaden mellan starka och svaga ljud?
 • Vad är skillnaden mellan höga och låga toner?
 • Hur fungerar örat?
 • Skadliga ljud, hur skyddar du dig?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Hur ska vi arbeta: 

Du kommer att få:
 • Lyssna på ljud
 • Göra olika experiment kring ljud 
 • Få se faktafilm.
 • söka information från några olika källor
 • läsa texter
 • Lyssna på hörselpedagog Monica Ryman hur man skyddar sina öron
 • Svara på frågor i slutet av temat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Fysik - Ljud och örat

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Begrepp: frekvens, våglängd, örats delar och funktion.
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
Egna undersökningar av ljudkällor, tillverkar egna telefoner
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser.
*Jag deltar aktivt i undersökningar och redovisar genomförande och resultat muntligt eller skriftligt. *Jag arbetar noggrant och säkert.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt.