Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevinflytande och delaktighet 19/20

Skapad 2017-10-01 17:13 i Tullbroskolan Falkenberg
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att:

*  delta i planering och utvärdering av ditt arbete.

*  aktivt delta på klassrådet.

*  utöva inflytande och ta ansvar.

Dina kunskaper om:

* demokratiska värderingar.

* alla människors lika värde.

 

 Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 Dina kunskaper om:

* vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan tex.elevråd och klassråd. 

* alla människors lika värde, till exempel barnkonventionen,

* hur individer och grupper kan påverka beslut.

Din förmåga att delta i:

kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.

* planering och utvärdering av ditt arbete i skolan.

* veckans klassråd. 

Bedömningen kommer att göra med utvärdering, kompisbedömning, 

gemensam bedömning med pedagoger i olika ämnen.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att arbeta enskilt och i grupp med:

* Film

* Litteratur.

* Arbetsblad

* Samtal i grupp

* Samtalsmatta för planering och utvärdering av arbetsprocesser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  GrSär lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: