👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Luft / Miljö

Skapad 2017-10-01 17:19 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Finns luft? Tar luft plats? Vad består luft av? Vad är luftens egenskaper? Hur påverkas luften av människan ?

Innehåll

Syftet med området

 

Målet med arbetet är att ni skall förstå vad luft är och hur luft kan observeras. Att luft tar plats och hur luftmotstånd fungerar och kan påverka är några frågor vi kommer diskutera. Ni kommer få träna er på era förmågor att genomföra undersökningar i kemi samt till viss del att använda begrepp och modeller för att beskriva samband. Ni kommer också att få koppla era kunskaper till projektet " På egna ben" och få förståelse för människans påverkan på luften och miljön. Med den kunskapen kan ni sedan samtala/ resonera/ bemöta åsikter om miljöfrågor.

 

Arbetssätt

Vi kommer bland annat att jobba med systematiska undersökningar. Vi är noga med att på ett vetenskapligt sätt studera luft och dess egenskaper. Vi kommer i våra laborationer ställa och få svar på många av våra frågor. Era frågor och funderingar blir utgångspunkten i arbetet och där vi skall utveckla våra tankar och finna förklaringar som stärker lärandet. Vi kommer också att göra övningar kopplade till utmaningen "På egna ben" där vi läser texter och gör spännande uppdrag. 

 

Kunskapskrav och bedömning

 Du kommer under arbetets gång få visa dina kunskaper om luft, luftens egenskaper och visa att du kan samtala om miljöfrågor kopplade till luft:

Detta visar du genom att beskriva luftens egenskaper med hjälp av kemins begrepp.

Du genomför systematiska vetenskapliga undersökningar utifrån en given planering.

Du för ett resonemang om hur människan påverkar luften. Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6