👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EV-Drama 18/19

Skapad 2017-10-01 17:23 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 1 – 5 Estetisk verksamhet
Undervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper om hur man kan gestalta med rytmik, lek och drama. I de olika dramaprojekten lärs samarbete och delaktighet in.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla kunskaper om hur man kan gestalta med rytmik, lek och drama.I de olika dramaprojekten lärs samarbete och delaktighet in. 

 

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

 • dramatisera till sagor, sånger och lekar som du lärt dig genom bokläsning, film, sång och lek.
 • framföra rollspel utifrån sagor, händelser och känslor.
 • skapa genom att t.ex.imitera och fritt.

 

Bedömning

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

 

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • dramatisera
 • framföra rollspel
 • skapa genom imitation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9

Matriser

ES
Grundsärskolan Pingvinen träningsskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Dramatisera till sagor, sånger och lekar som du lärt dig genom bokläsning, film, sång och lek.
Framföra rollspel utifrån sagor, händelser och känslor.
Skapa genom att t.ex.imitera och fritt.