👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion

Skapad 2017-10-01 19:44 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Matematik
Ser du sambandet? 3+2=5, 5-3=2, 13+2=15, 15-2=13, 73+2=75, 75-2=73... Vi ska i arbetsområdet öva på lämpliga matematiska strategier. Vi ska sedan använda dem då vi räknar addition och subtraktion inom talområdet 0-200. Vi ska även öva på likhetstecknets betydelse samt matematiska begrepp inom det aktuella området.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer arbeta med elevaktiva genomgångar, med hjälp av mini whiteboards. Här är alla elever aktiva och ingen behöver räcka upp handen. I matteboken, på arbetsblad, med Nomp och Quizlets får eleverna möjlighet att öva mera samt befästa sina kunskaper. Vi kommer i lekfulla former öva oss i de matematiska begreppen tex. genom mattedoobidoo och Quizlets. 

Mål för arbetsområde:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev vara säkrare på:

- att använda dig av lämpliga strategier vid räkning med addition och subtraktion

- att förklara hur du löser en uppgift samt förstå när andra förklarar sin lösning

- att förklara matematiska begrepp som: addition, addera, subtraktion, subtrahera, ental, tiotal, hundratal och likhetstecknet

- att räkna tal inom talområdet 0-20 i huvudet

Så här kommer arbete att bedömas:

Genom diamantdiagnoserna kommer eleverna att få visa sin förmåga att räkna i huvudet samt visa sina befästa kunskaper inom talområdet 0-20. Eleverna kommer att göra Skolverkets bedömningsstöd  för åk 2  och de delar som är samstämmigt med innehållet i detta område kommer vägas in i bedömningen.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav

Se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3