👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik-Förskoleklass 17/18

Skapad 2017-10-01 20:33 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Matematik i förskoleklass, teori och praktik.
Grundskola F Matematik
Vi undersöker matematiken i praktiken och teorin. Vi tar hjälp av barnens tankar och reflektioner men även digitala verktyg, matematikbok, konkreta material samt vår närmiljö.

Innehåll

Mål med undervisningen

Eleverna ska utveckla intresse och förmågor inom matematiken. 

 • att utveckla förståelse för matematik.
 • att använda ord och begrepp inom matematiken.
 • att utveckla sin taluppfattning.
 • hur matematiken används i vardagen.
 • att lösa problem och berätta hur de tänkt.
 • att reflektera och dra slutsatser.
 • att samarbeta med andra.

Så här kommer vi att arbeta

 • göra praktiska övningar ute och inne.
 • använda vardagsmatematik i dagliga samtal.
 • använda olika matematikmaterial.
 • sortera och klassificera.
 • ramsräkna fram- och baklänges.
 • arbeta i en egen matematikbok (Pixel).
 • leka matematiklekar.
 • använda matematikspel.
 • göra matematiksagor.
 • lösa matematikproblem.
 • arbeta enskilt och i grupp.

 

Innehåll:

 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, plus-minus, hälften-dubbelt.
 • Mönster.
 • Taluppfattning/symboler.
 • Räkneramsa 0-10, 10-0
 • Siffror och talets värde.
 • Läge, riktning
 • Geometriskaformer, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Diagram.
 • Räknesätt : addition och subtraktion.
 • Tidsuppfattning.
 • Ansvar för mitt arbete.
 • Skapa arbetsro.
 • Socialt samspel.

 

Kunskapskrav:

Inga kunskapskrav för förskoleklass.

Bedömning:

Vi kommer att använda oss av Pixels uppföljningsmaterial och avstämningspunkter.

Vi kommer tillsammans med eleverna dokumentera och samtala kring individuella utvecklingssteg.

 

Ta bort
 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma