👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhet

Skapad 2017-10-01 21:29 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
(Här skriver du en beskrivning av vad PP:n handlar om för andra lärare som använder Unikum.)
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Bild Svenska
Läsårets tema är hållbarhet. Vi kommer att ta reda på hur situationen är nu och vad vi enskilt och tillsammans kan göra för att få en hållbar utveckling, att jorden ska hålla länge och alla ska må bra på jorden.

Innehåll

Mål

Målet med temat är att alla barn ska få en bild av hur jorden har påverkats av människan och vad vi nu kan göra för att få en hållbar utveckling. Barnen ska få kunskaper så att de själva kan göra ställningstagande om hur de ska leva och vilka hållbara val de kan göra. 

Syfte

Eleverna ska få kunskaper så att de kan ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling. 

Centralt innehåll

Hur olika material framställs, används och bryts ner utifrån ett miljöperspektiv. Förutsättningar för liv på olika platser på jorden och hur det kan och har förändrats över tid. 

Kunskapskrav

Kunna beskriva några av de hot vår jord står inför samt kunna ge exempel på vad enskilda individer samt samhället kan göra för att verka för en hållbar utveckling. 

Undervisning

Vi kommer att samarbeta med organisationen Håll Sverige rent med målsättning att grön flagg-certifiera skolan. Vi kommer att se filmer, läsa i böcker, söka fakta på internet, föra diskussioner i grupp samt arbeta med text och bild. 

Bedömning

Utifrån hur eleven deltar i undervisningen och vad som produceras/sägs i arbeten och diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3