👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige

Skapad 2017-10-02 08:47 i Domarringens skola Uppsala
Detta är en planering för arbetet med Norden.
Grundskola 4 Geografi
I detta arbetsområde arbetar eleverna med Sverige. Vilket är Sveriges högsta berg? Vilka är Sveriges största städer? Vad heter bergkedjan som går som en orm genom västra Sverige?

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde arbetar vi med det centrala innehåll och de färdigheter som det här nedan kopplas till från läroplanen.

 

Undervisning

Vi använder oss framförallt av tre läromedel:

 1. Geografens testamente Sverige, som vi hittar på www.urskola.se.
 2. Läromedlet "Upptäck Sverige".
 3. Bokförlaget Libers Atlas.
 4. https://online.seterra.com/sv/

Den röda tråden är att vi ser ett avsnitt av Geografens testamente och sedan arbetar vi 1-2 lektioner, med hjälp av framförallt Atlasen och Upptäck Sverige, med begrepp och områden som tas upp i avsnittet. Detta är ett stort arbetsområde som sträcker sig över ca 10 veckor.

 

Bedömning

 1. Kartförhör på Sveriges landskap. största sjöar och största städer.
 2. Fördjupningsarbete om ett landskap som avslutas med en presentation för klasskamrater.

Dokumentation

En bedömningsmatris till området kommer att fyllas i vid arbetsområdets slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Kartor- Källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Geografiska namn
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige.
Sveriges befolkning
Du har baskunskaper om varför människor bor där de bor i Sverige.
Du har goda kunskaper om varför mäniskor bor där de bor i Sverige.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har baskunskaper gällande de svenska natur- och kulturlandskapen. Varför det ser ut som det gör och deras utmärkande drag och utbredning.
Du har goda kunskaper gällande de svenska natur- och kulturlandskapen. Varför det ser ut som det gör och deras utmärkande drag och utbredning.