Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2017-10-02 10:28 i Heby skola F-6 Heby
Sveriges geografi
Grundskola 4 Geografi
Sverige Vi kommer att arbeta med Sveriges landsdelar och landskap under hötterminen 2020. Vi kommer att få lära oss hur vårt land ser ut, vårt klimat och hur olika det är i olika delar av landet. Vi kommer också att träna på att använda kartboken och lära oss vad de olika färgerna och symbolerna innebär. Vi kommer också att lära oss om jordklotets gradnät, longitud och latitud samt lära oss viktiga begrepp som hör till ämnet geografi.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta område ska du kunna:

- namnen på Sveriges olika landsdelar, norr, söder, väster, öster

- namnen på våra grannländer

- några Sveriges landskap till namn och placering

- hitta på kartan och kunna kartans symboler och färger

- Sveriges större sjöar, älvar, berg och städer

- se skillnader i klimatet i Sverige

- Sveriges olika typer av landskap som kust- , skogs- , jordbruks-  och fjällandskap

- veta en hel del om Sveriges naturresurser och hur vi använder dem

- förklara varför det bor fler människor i vissa områden

- förklara vad longitud och latitud och kunna förklara viktiga begrepp som hör till geografin.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att 

- redovisa dina egna arbeten både muntligt och skriftligt

- redovisa i grupp

- skriftliga prov

- visa landskap, större sjöar, älvar och större städer på en blindkarta

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta minst 5 veckor med detta arbete i geografi.

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupper.
Det kommer att bli:
- gemensamma genomgångar om t ex kartkunskap, naturtillgångar, hur naturtillgångar har påverkat människan
- kartgenomgångar
- undervisningsfilmer
- diskussion om filmer och om texter som vi har läst
- jämförelser mellan levnadsvillkor i olika delar av landet

- arbeta med material som Kristina ger dig, texter att läsa och frågor att svar på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: