👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder år 4

Skapad 2017-10-02 11:06 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 Fysik
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om olika väderfenomen och söka svar på frågor som: Hur kan det blåsa? Vad finns det för olika typer av väder? Vi kommer också att lära oss om värme och kyla och söka svar på: Varför en kopp varm choklad svalnar om den får stå ett tag? Hur vi kan spara värme i husen?

Innehåll

Syfte

Din förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av mål

 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas

Centralt innehåll

 Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändning i samhället.
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Fysiken i vardagslivet

 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

 

Undervisning - så här gör vi

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt samt söka information, svara på frågor och lära från olika texter.
 • Se på film.
 • Vi kommer att träna på att använda begrepp inom arbetsområdet för att beskriva och förklara fenomen kring värme, kyla och väder.
 • Vi kommer att genomföra enkla undersökningar.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas