Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Livets Lotteri (Martin testar)

Skapad 2011-03-30 09:35 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Mål att sträva mot:

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor
 •  Ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen
 •  Utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen
 •  Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera
 •  Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
 •  Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel
 •  Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 •  Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra

Du ska kunna:

 • Namnge världsdelarna och världshaven
 • Placera ut ekvatorn på en världskarta
 • Namnge olika naturtyper och ge exempel på dessa
 • Ge exempel på hur människans levnadsvillkor kan se ut i olika delar av världen
 • Skapa tydliga och elevnära faktatexter och berättelser
 • Skapa en power Point-presentation
 • Samarbeta med andra
 • Argumentera och föra fram dina åsikter

Kommer att bedöma:

 • Din förmåga att tydligt beskriva människans levnadsvillkor i dina texter
 • Din förmåga att placera ut världsdelarna och ekvatorn på en karta
 • Din förmåga att hitta fakta via läromedel och via angivna sidor på nätet och utifrån det skapa egna elevnära faktatexter och berättelser
 • Din förmåga att skriva med inlevelse
 • Din förmåga att muntligt redogöra fakta med Power Point som stöd
 • Din förmåga att argumentera och föra fram dina åsikter både muntligt och i skrift
 • Din förmåga att samarbeta

Matriser

Gamla Testamentet

Mål att sträva mot

 Fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid
 Utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå

Du ska kunna:

Lyssna i grupp Återberätta en text med hjälp av bilder Samtala med andra
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kommer att bedömma:
Lyssna på andra i grupp
se samband mellan texter texter i Gamla testamentet och vad som är rätt och fel i det samhälle du lever i idag

Vi kommer att:

Läsa, lyssna och samtala om texter och händelser i Gamla Testamentet, titta på film, träna på att återberätta muntligt och med hjälp av bilder, måla, rita och skapa.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: