👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Popart/Andy Warhol-självporträtt

Skapad 2017-10-02 14:55 i Söderskolan Falkenberg
En pedagogisk planering om Pop-Art och bildframställning i Andy Warhol anda.
Grundskola 5 Bild
Med bilder kan man illustrera till text, förmedla budskap och även avnjuta som konst. I denna PP kommer du att jobba mer med hur du kan utveckla dig i ditt tecknande/målande genom konstnären Andy Warhol.

Innehåll

 

Syfte

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Vad vi ska lära oss

Genom arbetet med POP-art Andy Warhol ska du lära dig;

* Vad populärkonst är och hur den uppkom
* mer om olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i dina bilder.
* mer om att återanvända bilder från förr och omarbeta andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
* att bli mer medveten om din egen arbetsprocess samt självbedöma den.
* att självbedöma kvaliteten i dina bilder.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Under genomgångar tittar vi tillsammans på konstnären Andy Warhols och Roy Lichtensteins konst och diskuterar deras innehåll samt upplägg. Du arbetar därefter vidare med att utforma dina egna Pop Art-bilder i Andy Warhols anda genom att använda fotografier på dig själv som bas.

Du väljer ett vardagligt föremål som du ritar av och gör en Pop-art plansch av.


¤ du målar av ett fotografi av dig själv där du färglägger mörka partier med svart färg medan resten blir vitt (positivt tryck).

Vi kopierar på färgat papper i fyra olika nyanser.

¤ du färglägger ett fotografi av dig själv där du målar med tusch/akrylfärg i skarpa färger liknande Andy Warhols bilder av Marilyn Monroe.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån;
¤ hur du använder dig av olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i dina bilder.
¤ hur du återanvänder bilder från förr och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till ditt skapande.
¤ hur arbetsprocessen går.
¤ hur du bedömer din arbetsprocess samt kvaliteten på slutprodukterna.
 

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan och förstår genom att du;
¤ använder dig av olika tekniker och verktyg för att skapa olika uttryck i dina bilder.
¤ återanvänder bilder från förr och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till ditt skapande.
¤ i arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder framåt.
¤ kan självbedöma din arbetsprocess.
¤ kan självbedöma kvaliteten i dina färdiga bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Bildframställan (du bedöms i förhållande till din ålder och årskurs).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
På väg
Användning av verktyg och tekniker.
Du använder några olika tekniker och verktyg på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Du använder några olika tekniker och verktyg på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du använder några olika tekniker och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan med stöd av pedagog använda några olika tekniker och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla bilder.
Återanvändning av bilder genom egna idéer
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar med stöd av pedagog andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen kan du med stöd och handledning av pedagog välja handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme/självbedömning om arbetsprocessen
Du ger välutvecklade omdömen om din egen arbetsprocess.
Du ger utvecklade omdömen om din egen arbetsprocess.
Du ger enkla omdömen om din egen arbetsprocess.
Du ger med stöd av pedagog enkla omdömen om din egen arbetsprocess.
Omdöme/självbedömning om kvaliteten i bildarbetet
Du ger välutvecklade omdömen om kvaliteten i ditt bildarbete.
Du ger utvecklade omdömen om kvaliteten i ditt bildarbete.
Du ger enkla omdömen om kvaliteten i ditt bildarbete.
Du ger med stöd av pedagog enkla omdömen om kvaliteten i ditt bildarbete.