👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan svenska åk 3

Skapad 2017-10-02 15:39 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminen och vårterminen i årskurs 3 kommer du att möta olika typer av texter. Vi kommer att jobba med berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande texter. Du kommer att få läsa, skriva, lyssna och muntligt berätta både gemensamt i par och på egen hand.

Innehåll

Syfte

Att utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift i olika slags texttyper.

Att utveckla förmågan att läsa, förstå och analysera olika texttyper.

Att utveckla förmågan att söka och värdera information från olika källor.

 

Mål

 • Kunna skriva enkla berättelser med tydlig handling (början, mitt och slut)
 • Kunna skriva olika slags texter (poetiska, berättande, beskrivande, förklarande och instruerande)
 • Kunna skriva med läslig handstil och på datorn
 • Kunna söka information i någon anvisad källa
 • Kunna föra enkla resonemang om budskapet i elevnära texter och knyta detta till egna erfarenheter
 • Kunna återberätta viktiga delar av innehållet i en text
 • Kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i sina texter
 • Kunna stava elevnära och vanligt förekommande ord
 • Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • Kunna förstå och tolka elevnära texter
 • Kunna samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentarer och framföra egna åsikter

Bedömning

Du visar att du har nått målen genom att:

Skriva en faktatext där innehållet klart framgår.

Skriva en berättelse med tydlig handling.

Skriva någon form av dikt.

Skriva en instruerande text som är lätt att följa.

Stava några för dig vanliga ord och sätta ut stor bokstav och punkt.

Kunna återberätta viktiga delar ur en text.

Kunna skriva med läslig handstil och på datorn.

I samtal visar du att du kan berätta om det du läst samt dra paralleller till andra texter.

Kunna söka information i någon anvisad källa.

Kunna läsa bekanta texter med flyt.

I samtal visar du att du kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter.

Kunna läsa en text och svara på tillhörande frågor.

 

Eleverna gör även kamratbedömning, bedömningsstöd i svenska från skolverket samt Nationella prov.