👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-10-02 16:11 i Söderskolan Flen
Grundskola 4 Svenska
Du kan säkert läsa med flyt nu men förstår du allt du läser? Det är viktigt att förstå olika slags texter för att lära sig nya saker och för att tycka det är roligt att läsa.

Innehåll

Du ska lära dig

- att läsa och förstå innehållet i en faktatext så du kan lära dig något nytt

- att läsa och förstå en skriftlig instruktion

- att sammanfatta texters innehåll

- att resonera om texter

- att tolka budskapet i en text

- att öka din ordförståelse

- att återberätta det väsentliga i en text du själv läst eller lyssnat till

 

Så här ska du lära dig

- vi läser texter tillsammans och enskilt

- vi samtalar om texter i grupp och parvid

- du skriver läslogg

- vi ställer frågor till texten; "på raderna, mellan raderna bortom raderna"

- vi arbetar i Zick Zack

- vi använder olika lässtrategier; "spågumman, detektiven, reportern, cowboyen, konstnären"

- vi skriver upp "expertord"; ord som vi förklarar

-. lyssna på högläsning

 

Du visar vad du lärt dig genom

 - screeningtester (DLS) i läsförståelse

-att  delta i samtal om texter

- att göra sammanfattningar av texter, skriftligt och muntligt

- skriftliga frågor på en faktatext

- att lösa en uppgift med hjälp av skriftliga instruktioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Sammanfattning

Nivå 1
Du kan sammanfatta det väsentliga i en text och återberätta ett händelseförlopp med rätt tidsföljd.
Nivå 2
Dessutom kan du kommentera innehållet i texten.
Nivå 3
Du kan även tolka innehället i en text utifrån egna erfarenheter och göra jämförelser med andra texter.
Faktatexter
Du visar att du lärt dig viktiga fakta från en text
Dessutom kan du koppla till tidigare kunskaper
Du kan även analysera det du läst och göra jämförelser samt föra resonemang
Skriftlig instruktion
Du kan utföra en uppgift enligt en enkel skriftlig instruktion och redogöra för den
Du kan även utföra en uppgift enligt en skriftlig instruktion i flera steg och göra en tydlig redovisning
Dessutom kan du resonera om hur det blivit om du inte följt instruktionen
Läsförståelsetest DLS
Stanine 4-5
Stanine 6-7
Stanine 8-9