Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande planering för ht -17 och vt-18

Skapad 2017-10-02 18:23 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
Förskola
Övergripande planering för höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Tema : Trygghet och barnets jagutveckling.

Varför jobbar vi med det? Syfte?

För att stärka barnets identitet så att barnet känner trygghet i sig själv och i sin omvärld och får en god självbild och en bra självkänsla. För att barnet ska bli nyfiken och vilja utforska sin omvärld är trygghet en grundförutsättning för vidare utveckling och lärande. Vårt viktigaste uppdrag är att varje barn blir sedd, hörd och bekräftad varje dag. 

Hur kommer vi jobba med det? 

Vara närvarande och tillgängliga i barnens lek, mycket " på golvet".

Arbeta fram arbetssätt som passar barngruppen så att tillvaron för varje barn blir lugn och trygg.

Ta fasta på väl fungerande rutiner som skapar lugn och igenkännande. Tex samling varje dag med samma början och avslut. Sy en egen samlingskudde till alla barn. Att varje barn har sin egen plats vid lunch och vid vilostunden, vi pedagoger cirkulerar så att barnen blir trygga med oss alla.

Kommunicera med barnen och använda oss av TAKK varje dag ( tecken som stöd ). 

Benämna olika kroppsdelar vid dagliga situationer som av- och påklädning, blöjbyte, lek, mat.

Ha mycket sång, musik och rörelselekar.

Läsa böcker, rim och ramsor, flanosagor, sagopåsar.

Ha skapande verksamhet, rita, måla, klistra, trycka händer och fötter.

Fotografera oss och se hur vi ser ut.

Mäta oss och se hur långa vi är.

Prata om vad vi heter, förnamn och så småningom efternamn, mamma och pappa och syskons namn. Vi pedagoger har skapat namnform och bild på barnet så att de får lära sig hur just sitt eget namn skrivs. 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Barnen vet sin kudde och sätter sig ner när det är dags för samling. En del utav barnen har även koll på de andra barnens kudde. 

Takk använder vi främst under samlingarna och särskilt när vi plockar fram frukt. Vissa av barnen har lärt sig färgerna med takk och de olika fruktsorterna. 

Vi pratar mycket med barnen vad vi heter och vad kompisarna heter. Och så sjunger vi alltid vår namnsdag. 

Vi har visat bilder på olika kroppsdelar och så har vi tillsammans med barnen pratat med barnen vart på kroppen den finns och hur den fungerar. Tex munnen kan man äta med, pussas den har tänder och tunga osv. 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Att barnen vet vad vi pedagoger heter, vad kompisarna heter. 

Barnen sjunger med i sångerna eller gör rörelserna till sången. Vi börjar alltid med samma sång varje samling och när barnen har tagit fram sin kudde så visar de sina händer för så startar vi samlingen. 

Vissa av barnen kan säga olika delar på kroppen medan några barn kan peka på rätt. 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?

takk

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: