👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvan Olivias skaparverkstad

Skapad 2017-10-02 18:27 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi har berättat sagor för barnen som handlar om värdegrunden. I sagorna har de bekantat sig med prinsar, prinsessor, drakar och andra sagofigurer. Nu vill vi ge barnen möjlighet till att använda sin fantasi och skaparglädje till att själva tillverka egna sagofigurer.

Innehåll

 Vi har genom de olika sagorna pratat och diskuterat om att alla människor är lika mycket värda, att vi duger som vi är och att vi kan och är bra på olika saker. 

Nu har vi introducerat "Sagan om den blyga draken" som rövar bort prinsessan för att visa att den är modig . Handlingen i sagan leder fram till "Älvan Olivias skaparverkstad" som ligger utomhus.

Där får barnen använda sin fantasi och kreativitet och jobba med olika naturmaterial och annat förbrukningsmaterial och skapa sina egna sagofigurer.

De får också prova på att måla på stafflin utomhus.

Barnen får sen sin första pusselbit av Olivia som är en ledtråd till Drakens håla där prinsessan hålls fången.

Älvan Olivias skaparverkstad är öppen i tre veckor och alla barnen på avdelningen kommer att passera hennes verkstad i sökandet efter den bortrövade prinsessan.

Vi dokumenterar kontinuerligt barnens kreativitet , reflektioner och lärande genom text och foton som vi sätter upp i hallen på avd och genom inlägg i barnens lärloggar i unikum.

Dokumenterar gör Ingalill och Bibbi

Utvärdering gör vi efter temats slut

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016