👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden i skapande

Skapad 2017-10-02 19:45 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi har jobbat mycket med värdegrunden och barnen har uppmärksammat att de ser olika ut och att de kan prata olika språk. De har också upptäckt att man är bra på olika saker.

Innehåll

 

 

Jag vill tydliggöra ännu mer för barnen att vi är både lika och olika och att vi duger som vi är och att man kan lära saker av varandra.

 Barnen ska få ta foton av varandra och sen göra en presentation av sig själva där de får skriva sitt namn, göra hand och fotavtryck, rita sin familj . De ska också få fundera över saker de är bra på och över saker de skulle vilja lära sig.

Jag hjälper barnen att göra sin egen dokumentation som sen sätts upp på dokumentations väggen i hallen. Vi dokumenterar genom barnens foton och alster, Jag dokumenterar också under temats gång med foton och text om barnens egna reflektioner.

Barnen som ska jobba med detta är Grupp Igelkottarna

Vi håller på med temat under okt . och nov. på tisdag eftermiddagar.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016