👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2017-10-02 19:59 i Gläntanskolan Helsingborg
Planering för Svenska årskurs 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska

Under ditt andra skolåret kommer du att få fortsätta att arbeta med att läsa, skriva och tala.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Läsa och skriva

- utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter

- se språkets struktur med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

- utveckla strategier för att skriva enkla texter, skapande av texter där ord och bild  samspelar

- tydlig handstil och att skriva på dator

Tala, lyssna och samtala

- kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

- genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen 

Berättande texter och sakprosatexter

- hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och  avslutning.   

 

 

Det här ska vi göra:

 • Ta del av lärarens gruppgenomgångar
 • Lyssna till högläsning i grupp
 • Få instruktioner och följa den
 • Daglig enskild läsning
 • Läsläxa och skrivläxa
 • Läsförståelseuppgifter
 • Träna på att skriva en berättande text
 • Träna på att skriva en faktatext
 • Olika handstilsövningar
 • Skriva för hand och på iPad
 • Uttrycka dina åsikter på Olweusråd och klassråd
 • Övningar i återberättande, till exempel berätta om en film eller bok 

Detta ska bedömas:

din förmåga att

 • lyssnar på andra 
 • läsa berättande texter och faktatexter
 • förstå det du läser
 • skriva berättande texter med inledning,handling och avslutning 
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva meningar och använda  stor bokstav och punkt. 
 • ha en läslig handstil
 • kunna skriva på iPad
 • kunna berätta om ex. en bok eller en självupplevd händelse

 

Bedömningen sker i matrisen "Bedömningsstöd Svenska 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3