👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Men hur skall jag skriva nu då"

Skapad 2017-10-02 21:54 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8 Svenska
I olika sammanhang behöver vi skriftligt kunna förmedla olika sorters innehåll. Men det finns ju många olika typer av texter, hur skall man skriva dem? Under några veckor skall vi både repetera hur en argumenterande text skrivs samt lära oss hur den skiljer sig från hur en insändare skrivs.

Innehåll

Under vecka 40-43 kommer vi att:

* studera olika insändare  och jämföra dem med varandra för att få fram gemensamma strukturer

* söka reda på hur en insändare skall skrivas tex via internet

* diskutera i grupp om hur en insändares struktur ser ut

* arbeta med att skriva egna insändare

* Låta en eller flera personer läsa insändaren och ge respons. 

Under vecka 43 kommer ni att vara färdiga med er egen insändare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriva
Språklig variation och anpassning till normer och strukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Bearbeta texter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.