👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Private Finances

Skapad 2017-10-03 10:43 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
“Money makes the world go round” “Money, money, money, must be funny, in a rich man’s world” “Don’t wanna work, work, work, I wanna make money while I sleep” Do you know these songs? Education at the Business Management and Economics Programme should involve vocabulary on finances and in this project you will read texts and listen to people speaking on private finances. You will also use this vocabulary in your own production. In groups you will create a talk show on private finances.

Innehåll

Mål:                  Du utvecklar din förmåga att prata engelska  

Du lär dig att använda engelska ord och uttryck som har koppling till din gymnasieutbildning (ekonomisk terminologi)

 

Arbetssätt:      Du kommer att läsa en tidningsartikel, lyssna till olika accenter och arbeta med ekonomisk terminologi

I grupper kommer ni att sätta samman en ”talkshow” om privatekonomi på engelska på ca 10 minuter som ni ska framföra för klassen tisdagen 13:e november. Se veckoplanering i Teams.

 

Bedömning:    Din muntliga förmåga bedöms vid presentationen av er talkshow 13:e november enligt kriterierna för Engelska 5. som du kan se i matrisen.

 

DGE-syfte:      Språklig, kommunikativ och social kompetens.

                          Ämnesintegration Engelska och Samhällskunskap

 

·      

·

Matriser

Eng
Private Finances

Godkänd förmåga
God förmåga
Utvecklad förmåga
Tala
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Samtala
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Företeelser i engelsktalande länder
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.