Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17/vt 18 åk 6 Ma tal FLT

Skapad 2017-10-03 11:30 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska förstå talsystemets uppbyggnad med både med naturliga tal och decimaltal, förstå sambandet mellan de fyra räknesätten, samt behärska algoritmer (uppställningar) i samtliga räknesätt även med decimaltal. Eleven ska också kunna välja och använda olika metoder för att göra beräkningar och lösa problem.

 

Innehåll

Taluppfattning och tals användning samt problemlösning (ur Centralt innehåll, Lgr11).

 

Genomförande

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper med arbetsområdet. Vi har också praktiska övningar med datorer och miniräknare med syfte att öva huvudräkning och överslagsräkning.

 

Bedömning

Läraren bedömer hur väl du genomför arbetsuppgifter, praktiska undersökningar, deltar i diskussioner samt dina resultat på förhör och prov.

Kursplanemål

Eleverna ska… utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder, … utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem (ur Syfte, Lgr11).

Matriser

Ma
Jä ht 17/vt 18 åk 6 Ma tal FLT

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Metod: Eleven ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter…
Exempel: Du ska kunna utföra beräkningar med bråk som har samma nämnare. Lgr11: … på ett i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Du ska kunna utföra beräkningar med bråk som har olika nämnare. Lgr11: … relativt väl fungerande sätt.
Exempel: Du ska kunna utföra beräkningar där en del av helheten fattas. Lgr11: … på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Problemlösning: Eleven ska kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder...
Exempel: Du ska kunna lösa enkla problem. Lgr11: … på ett i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Du ska kunna lösa enkla problem i flera steg. Lgr11: … på ett relativt väl fungerande sätt.
Exempel: Du ska kunna lösa problem i flera steg så effektivt som möjligt. Lgr11: … på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: