Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering Diamanten ht 17

Skapad 2017-10-03 12:51 i Ringblomman Örebro
Förskola

Mall

Innehåll

  • Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Barnen har under våren visat intressed för djur och natur. de letar insekter i vår närmiljö och frågar mycket om de djur de hittar.

    - Vad gör barnen ?

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Vi vill utveckla och ta tillvara på barnens intresse genom att fortsätta arbeta projektinriktat med just djur och natur.

Vi fortsätter även med värdegrundsarbetet från förra läsåret, hur man är en bra kompis osv.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Natur och teknik samt värdegrund och utveckling och lärande

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

vi kommer att jobba i tre grupper och dela upp projektet i de olika grupperna. Värdegrunden kommer att genomsyra alla ämnen vi fördjupar oss i så som tillexempel samarbetsövningar vid experiment eller forskande.

Förslag på aktiviteter:

På utflykt/utomhus:

- Ta med luppar, undersöka djur

- Arbeta med sinnena, hitta något som känns blött, torrt, mjukt m.m

- Matematik - uppdragskort, (skogeniskolan.se)

- Gå på fågeljakt- vad för fåglar hittar vi?

- Mata fåglar under vintern

- Naturruta

- Leta spillning

Inomhus/På gården/Skattkistan:

- Bygga fågelholkar

- Ta in naturmaterial att arbeta, pyssla och konstruera med

- Måla av träd,fåglar, djur - "Veckans djur , träd, fågel bl.a" Fakta om det objektet och sedan någon aktivitet kring det.

- Bygga upp en skogsvärld inomhus

- Vad bör vi göra och tänka på för att ta hand om vår skog och dess djur

- Hypotesexperiment (Teknikbanken.se) - t.ex göra varsin båt av mjölkpaket, hur måste man göra för att få den att flyta?

- Språk - Skriva varsin fakta/hypotesbok

 

 - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

vi sammankopplar/reflekterar över vad vi gjort och hur vi ska jobba vidare med projektet

   - Anpassning till barngruppen, behov?

vi jobbar med tre grupper för att hinna se alla barn och fånga deras intresse

   - Material? 

naturmaterial, återvinning, luppar, ipads, Qr-koder, verktyg , böcker

   - Metoder?
Didaktik och uppföljning

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

V.34

Skattkistan: Skalbaggarna

Vi bekantade oss med inne/utemiljö på skattkistan och skolans matsal.

Efter diskussion med barnen så reflekterade vi över att vi vill lära oss om olika trädarter. Vi lär oss om tall, björk, gran och rönn. Vi letade efter träden och samlade material från varje träd och gjorde små tavlor och satte upp på skattkistan.

Diamanten: Myror och Nyckelpigor

Vi skolar in nya barn och kollar in ute och innemiljö

v. 35

Diamanten: Skalbaggar och Myror

I nuläget så landar vi i våra grupper, mycket nya rutiner för oss och barnen. Jobbar med att skapa trygghet i våra grupper och nya lokaler.

Vi bestämde att barnen skulle få skapa egna porttätt till hallen istället för foton på projekttiden. Vi kommer att göra porträtten i två steg. Den här veckan gjorde vi i lite större skala, därefter blir det mindre skala som ska upp i hallen på barnens hyllor. '

Denna aktivitet bidrar till att utveckla kroppsuppfattning, gruppövning, finmotorik.

Vi reflekterade över möbleringen på Diamanten, att "det fattas ett rum" och gjorde om möbleringen för att skapa mer möjligheter och förutsättningar för barnen.

 

Skattkistan: Nyckelpigor

Lära känna miljön, både ute och inne, samt i matsalen. Vi övade på tiosteg och bokstäver. Vi gick till biblioteket och lånade böcker. vi lekte på skolgården.

 

V.37

Vi har gjort ett årshjul för att kunna ha översikt med vad vi vill göra och när. Den kommer att sättas upp på avdelningen. Dessutom ska vi göra projektet mer synligt för barnen, ett naturfönster där vi samlar material och skapar vår egen lilla natrurruta, vi kommer bl.a att besöka våra träd och gå på svampjakt. Sen kommer vi ha väggar med natur, teknik, skriv och språkutveckling, läslyftet. Detta för att det ska bli lätt att sätta upp bilder och material kopplat till rätt område. Detta skapar möjligheter till reflektioner mellan barn och med barnen. Detta material är även det som läggs på bloggen.

.

Diamanten: Nyckelpigor och Myror

Vi har provat att programmera vår bluebot. Barnen tyckte att det var spännande och intressant. Vi kommer att fortsätta med roboten och även knyta ihop det med projektet.

 

Skattkistan: Skalbaggar

Kul att vara tillbaka på skattkistan. Bland annat provat på att spela gaggaboll på skolan, jätteroligt! Även lekt en del med barnen på stjärnan. Vi gick och besökte vår lönn, inget som hade hänt med trädet än. Vi plockade även rönnbär och gjorde rönnbärshjärtan.

 

V.38

Skattkistan: Nyckelpigor

Vi följer barnen och upptäcker att intresset är stort för svampar! Vi ger oss ut på svampjakt, barnen fotograferar för att vi senare ska kunna ta reda på vad svamparna heter och dom är ätbara eller giftiga. Vi går även på trädjakt, barnen samarbetar två och två för att hitta ett träd som dom fått på en bild.

 

Diamanten: Skalbaggar och Myror

 

 

V.39

Diamanten: Skalbaggar och nyckelpigor

Skattkistan: Myror

 

 

V.3 Vi har delat in oss vuxna i tre grupper så vi hela tiden följer samma grupp. Vi pratar om att fortsätta med natur, börja komma in lite på fåglar, göra fågelbord/fågelmatare. Vi presenterar detta för barnen, sen får vi se vilka håll barnen drar åt, vi fortsätter att följa barnen och ta till vara på deras intressen. Vi ser att barnen är mycket intresserade av spel, teknik, it och robotar.

 

Uppgifter

  • Skattkistan

  • Blueboten

  • Trädböcker

  • Svampjakt

  • Trädakvarium

  • Julkalender 2017

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: