👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhet med alla sinnen

Skapad 2017-10-03 13:26 i Luthagens förskola Uppsala kommunala förskolor
Projektarbete om våra sinnen inom ramen av vårt fokusområde "Hållbarhet"
Förskola
Inom ramen för vårt fokus och våra målområden "Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken" vill vi att barnen ska få upptäcka världen med hela kroppen. De ska få möjlighet att uttrycka det de upplever på många olika sätt för att ta de första stegen att bli en del av vårt demokratiska samhälle.

Innehåll

Vi utgick från vårt fokus och våra målområden Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken när vi inventerade vad barnen är mest intresserade av i vår närmiljö på gården och i skogen. Vi märkte att de undersökte allt intensivt med alla sinnen. De kände, smakade, tittade noggrant, luktade och lyssnade.

Syfte

Syfte med vårt projekt om sinnena är att ge barnen fler möjligheter att utforska sin närmiljö och naturvetenskapliga fenomen med alla sinnen. Vi ska sätta ord på det vi upplever tillsammans, hur vi använder våra sinnen för att ta in världen omkring oss och utforska olika estetiska uttryckssätt att bearbeta våra upplevelser med såsom skapande, dans, musik och drama.

Syftet med vårt gemensamma fokus är att vi genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken ska ge barnen möjlighet att få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.

Vi påverkar och stimulerar barnen aktivt att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och vi utmanar barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra.

 

Mål

Att minnas, förstå ord och lyssna, berätta, dela med sig och hjälpa. 

 

Hur?

Vi utvecklar våra lärmiljöer så att de ger möjlighet till taktila upplevelser och utmanar olika sinnen. Idéer vi har är känselpåsar, olika underlag/mattor för att utforska begrepp som mjukt, strävt, hårt, taggigt mm, spegel, utvecklar vårt ljusrum, erbjuda flaskor med olika innehåll att känna tyngd och uppleva färg med mm.

Vi tar in material från skogen och undersöker det med olika sinnen.

Vi erbjuder olika sätt att skapa, utforska ljud och ljus, musik, att röra sig.

Vi sätter ord på det vi upplever och känner.

 

Pedagogernas observationsfokus

Vilka sinnen använder vi när vi är inne i våra aktiviteter?

Vad är det som barnen visar särskilt intresse för?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016