👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-10-03 13:58 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Åk. 1 arbete med matematik.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Kapitel 1,2,4,5,9,10,12 och 13 i Pixel Matematik 1A och 1B

* Talen 0-10

* Addition och subtraktion 0-10

* Talen 0-20

* Addition och subtraktion 0-20

* Talen 0-100

* Addition och subtraktion 0-100

* Dubbelt och hälften

* Räkna till 100

 

Hur vi arbetar:

      * i matteboken

 • med praktiska övningar 
 • med olika mattespel och appar bla NOMP, Tiokompisar och Zcooly
 • enskilt och i grupp
 • ha gemensamma genomgångar
 • föra samtal kring matematiken
 • samarbetsövningar


Elevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Skolverkets bedömningsstöd för åk.1

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser
 • muntliga tester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3