👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - ordbilder,bokstäver och tecken

Skapad 2017-10-03 15:17 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9
Vi kommer under läsåret att arbeta språklek på olika sätt. vi kommer att träna på bokstavsljud och lära oss hur bokstäverna ser ut. Vi kommer att träna på läsa och känna igen enkla ord och arbeta att öka kommunikationen med tal/tecken/bild samt lära oss enkla samtalsregler tex. vänta på sin tur.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper att samtala och kommunicera med andra. 

Lära sig att känna igen bokstäverna och dess bokstavsljud.

 

 

 

Konkreta mål:

Kunna känna igen bokstäver och bokstavsljud

 • Kunna känna igen ordbilder och ord
 • Kunna erfara något om hur man kan använda bokstäver och ord
 • Kunna skriva bokstäver och några ord antingen på dator eller för hand
 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket
 • Kunna delta i samtal tillsammans med andra
 • Kunna lyssna och samtal samt vänta på sin tur
 • Få ökat förmåga att använda ord/tecken /bilder

 

Arbetssätt:

 • Gå till Biblioteket och låna böcker
 • Väcka intresset för bokstäver och ord i elevernas omgivning 
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer
 • Träna på att delta i diskussioner och turas om att tala och lyssna, vänta på sin tur
 • Arbeta med ordbilder på många olika tillfällen och koppla ihop dem med deras vardagliga situationer
 • Läsa böcker och sjunga med hjälp av ord,tecken och bilder, träna på rim och ramsor
 • Skriva enkla ord och bokstäver efter deras förmåga
 • Forma bokstäver med lera och papper och penna
 • Använda ord och tecken och bilder i alla sammanhang för att beskriva och visa

 

 • Bedömning
 • Du  känner igen några ordbilder från din vardag
 • Du kan höra några bokstavsljud och känner igen bokstaven
 • Du kan forma några bokstäver eller kan skriva enkla ord
 • Du kan delta i samtal med andra med hjälp av tecken/ tal eller bilder
 • Du ha ökat ditt användande av ord/ tecken
 • Du kan vänta på din tur och turas om med tala/lyssna
 • Du har fått ökat intresse för böcker, texter och ordbilder
 • Du är delaktig i sång och lässtunder