👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering NO år 1 vintern 2017/18

Skapad 2017-10-03 15:26 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturvetenskaper har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att undersöka vattnets olika former. Vi kommer att prata om vattnets kretslopp. Vi ser på film, gör undersökningar samt dokumenterar med text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    NO  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    NO  1-3

Matriser

NO
NO år 1-3

Människan och naturen

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Vatten och luft
Vi lär oss om vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser. * Du kan ge exempel på vatten i olika former.
* Du kan ge exempel på vatten i olika former samt förklara när det ändrar form.

Fältstudier och undersökningar

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Fältstudier och undersökningar - kemi
Vi kommer att titta på och undersöka vattnets former och vattnets kretslopp.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten. * Du är aktiv när vi gör fältstudier och undersökningar.
* Du är aktiv när vi gör fältstudier och undersökningar samt kan förklara vad som händer.