👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.7 - Geometri

Skapad 2017-10-03 15:28 i Tanumskolan sär 1-9 Tanum
tillhörande kapitel 3, åk 7, Matte direkt
Grundskola 7 Matematik
Flera geometriska figurer känner du säkert igen men vilka är deras riktiga namn?

Är det en slump att snowboardåkarens trix heter tresextio eller ettåttio eller var kommer dessa namn ifrån?

Innehåll

Mål

Du ska under det här arbetsområdet:

 • Kunna uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • Kunna använda gradskiva dvs. mäta och rita olika vinklar
 • Kunna räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • Kunna beskriva olika slags trianglar, fyrhörningar och månghörningar (polygoner)
 • Kunna namnge olika vinklar
 • Kunna räkna med sido-, vertikal- och yttervinklar
 • Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • Kunna räkna med skala
 • Utveckla din förmåga att både muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

Undervisning

Vårt arbete kommer att bestå av:

 • gemensamma och individuella diskussioner och genomgångar
 • skriftliga och muntliga redovisningar
 • värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater och din lärare
 • enskilt arbete
 • arbete tillsammans med andra

Arbetsperiodens längd är v.41-47

En detaljplanering finns i lärloggen.

Perioden kommer att avslutas med ett skriftligt prov v.47 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma om du:

 • kan lösa matematiska problem 
 • kan välja och använda lämpliga metoder när du löser uppgifter
 • kan redovisa så att andra kan förstå hur du har gjort och använder då symboler och formler.
 • kan föra och följa matematiska resonemang i diskussioner och redovisningar.
 • kan använda matematiska begrepp och samband, tex. rät vinkel, vinkelsumma, kvadrat, cirkel, liksidig triangel, omkrets, diameter, skala, förstoring i rätt sammanhang

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9