👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning åk 2

Skapad 2017-10-03 15:46 i Landvetterskolan Härryda
Vi kommer arbeta med problemlösning under året och då använder vi oss av strategierna från "Fingerfemman".
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi arbetar med problemlösning under gemensamma genomgångar, laborationer, lek och spel. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med problemlösning är att ge eleverna goda strategier för att lösa elevnära matematiska problem. Eleverna ska få träning i att föra matematiska resonemang genom att ställa frågor, motivera eller förklara. 

Bedömning - vad och hur

Vad
Att du kan visa hur du löser problem genom att använda dig av "Fingerfemman".
Att du deltar i matematiska resonemang genom att du:

- motiverar dina lösningar
- lyssnar på kompisarnas förklaringar och tolkar dessa

Hur
Att du vid problemlösning visar momenten i Fingerfemman:

-ritar enkelt
-skriva på mattespråket
-reflektera om svaret är rimligt

Du kommer få möjlighet att muntligt visa hur du för matematiska resonemang genom "Gemensam problemlösning". Före och efter momentet arbetar du med en självskattning för att medvetandegöra ditt lärande. 

 

 Undervisning och arbetsformer

Du kommer regelbundet få träna problemlösning. Oftast tränar du tillsammans med en eller flera kompisar. Du kommer få träna på flera olika strategier och olika sorters problem samt Fingerfemman (se ingressbild).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3