👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English with Sharelle

Skapad 2017-10-03 19:27 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Engelska

Uppgifter

  • Alexander and the Horrible, Terrible, No Good, Very Bad Day

Matriser

En
Rödsleskolans bedömningsmatris Engelska 7-9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
En engelsktalande person förstår inte det du säger.
En engelsktalande person förstår det mesta du säger.
Talar engelska med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Talar engelska med flyt. Visar ett varierat ord- och frasförråd. Anpassar språket till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämne
Att skriva texter anpassade för årskursen
En engelsktalande person förstår inte innehållet.
En engelsktalande person förstår i huvudsak innehållet efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer av innehållet. Formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Jämföra
Jämförelser saknas. Likheter och/ eller skillnader räknas upp.
För jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/ tal, både gällande likheter och skillnader på några områden.
Gör jämförelser i sammanhängande text/ tal, både gällande likheter och skillnader på några områden. Redovisar samband och slutsatser.