👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - åk 5

Skapad 2017-10-03 20:08 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 5 Svenska
Återberättande texter handlar om något som har hänt eller något som en person har upplevt. Det kan vara till exempel ett brev, en dagbokstext eller en tidningsartikel. Vi kommer främst arbeta med tidningsartiklar.

Innehåll

Syfte och mål

 

1. Du ska kunna förstå syftet med en tidningsartikel och känna igen en

2. Du ska veta hur en tidningsartikel är uppbyggd och vad de olika delarna av texten kallas

3. Du ska lära dig vilket språk som används i tidningsartiklar, som t. ex. verb i preteritum 

4. Du ska kunna läsa olika typer av återberättande texter och värdera dessa som trovärdig källa

 

Arbetssätt

Vi kommer:

 • läsa tidningsartiklar och nyhetsartiklar på internet, till exempel från 8 sidor
 • läsa och bearbeta återberättande texter gemensamt, i par och enskilt
 • träna på de olika delarna av tidningsartikelns struktur
 • vara "nyhetsspanare"
 • arbeta med grammatik och öva verb i preteritum och personliga pronomen
 • gestalta ord för känslor
 • träna på att skriva artiklar gemensamt och i par
 • skriva en egen tidningsartikel

Bedömning

Jag bedömer:

 • Hur du kan använda dina kunskaper om återberättande texter för att kunna skriva en egen nyhetsartikel 
 • Hur du kan hålla dig till ämnet, ha en röd tråd och ett tydligt innehåll i din artikel
 • Din förmåga att använda de språkliga drag som är typiska för en tidningsartikel
 • Din förmåga att använda språkregler och skriva språkriktigt 
 • Din förmåga att själv bedöma och bearbeta din text utifrån checklista
 • Din förmåga att kritiskt läsa återberättande texter och värdera dessa som trolig källa

Din enskilda uppgift bedöms enligt matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text - åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Rubriken bör locka till läsning och ge en aning om vad artikeln ska handla om.
Rubriken behöver förbättras för att passa innehållet.
Rubriken är tydlig och säger något om innehållet i artikeln.
Rubriken är tydlig och säger något om innehållet i artikeln. Du har använt något av de tips vi lärt oss om för att göra rubriken mer lockande.
Ingress
Ingressen ska ge kortfattat svar på frågorna: VEM? VAR? VAD? och NÄR?
Ingressen besvarar endast 1-2 av de 4 frågorna.
Ingressen besvarar 3-4 av frågorna.
Ingressen besvarar de 4 frågorna och är skriven på ett sådant sätt att den lockar till att läsa artikeln.
Brödtext
Brödtexten ska fördjupa och fylla på med detaljer.
Brödtexten behöver förbättras då det helt eller delvis saknas en röd tråd som förklarar vad som hänt.
Brödtexten följer en röd tråd, som gör händelseförloppet begripligt och fördjupar och fyller på med detaljer.
Brödtexten har ett tydligt händelseförlopp samt att den fördjupar och fyller på med detaljer. Den har med kommentarer från inblandade personer och/eller redovisar både fakta och åsikter.
Avslutning och Signatur
Artikeln ska avslutas med en sammanfattning om artikeln. Det ska också framgå vem som skrivit artikeln.
En avslutande del av artikeln saknas. Signatur med journalistens namn saknas eller är ofullständigt.
Avslutningen sammanfattar din artikel på ett enkelt sätt. Signatur med journalistens namn finns med.
Avslutningen sammanfattar din artikel på ett tydligt sätt och "knyter ihop" avslutning med rubrik och övrigt innehåll. Signatur med journalistens namn finns med.
Språkliga drag
Artikeln ska vara skriven i preteritum, innehålla personliga pronomen och beskrivande känsloord.
Artikeln är inte alls eller delvis skriven i preteritum. Artikeln innehåller inga pronomen utan upprepar namn genomgående. eller Artikeln innehåller bara pronomen istället för namn eller Artikeln innehåller en del felaktiga pronomen med t.ex. han där det ska vara honom. Artikeln saknar eller innehåller få beskrivande känsloord.
Artikeln är till största del skriven i preteritum med korrekt form. I artikeln används namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt. Artikeln innehåller enkla beskrivande känsloord.
Artikeln är skriven i preteritum med korrekt form. I artikeln används namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren. Artikeln innehåller varierande och beskrivande känsloord.