👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2017-10-03 22:22 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 6 Religionskunskap Svenska
De tre största världsreligionerna judendom, kristendom och islam är s.k. syskonreligioner. De har många saker gemensamt, bl.a. samma gud. Det finns också skillnader mellan de tre religionerna. Vi lär oss om judendomen, kristendomen och islam och undersöker likheter och skillnader.

Innehåll

Så här jobbar vi:

- Vi tar utgångspunkt i frågan: Vad är religion? och samtalar kring de stora frågorna om livets mening som vi människor ständigt söker svar på.

- Vi repeterar de viktiga, gamla historierna från Gamla Testamentet som de tre religionerna har gemensamt, bl.a. skapelseberättelsen och         berättelsen om Abraham.

- Vi ser filmer, bl.a. om de bibliska berättelserna, och deltar i gemensamma diskussioner och genomgångar kopplade till filmerna.

- Vi läser faktatexter från olika medier och källor, enskilt och gemensamt, om judendomen, kristendomen och islam. Vi lär oss vad som kännetecknar de olika religonerna, t.ex. viktiga platser, byggnader och personer samt vilka ritualer som hör till respektive religion). Vi samtalar kring det vi läst och svarar på instuderingsfrågor. 

- Vi samlar alla viktiga begrepp i en begreppsvägg i klassrummet.

- Vi  tränar på hur man kan föra resonemang kring likheter och skillnader och hur man kan visa  på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna. 

- Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

 

Några viktiga begrepp inom temat 

Judendom; rabbin, synagoga, tora, tanach, pesach, jom kippur, sabbat, davidsstjärna, kippa, Messias.

Kristendom; Jesus, den gyllene regeln, Gamla Testamentet, Nya Testamentet, Bibeln, kyrka, präst, predikan, påsk, jul .

Islam: Muhammed, Mekka, Medina, Kaba, moské, imam, minaret, Koranen, fasta, vallfärd.

Profet, budord, konfirmation, bröllop, begravning, bön, helig.

 

Kunskapskrav:

Du ska känna till:

- viktiga begrepp kopplade till judendom, kristendom och islam,

- vad som kännetecknar de olika religionerna, t.ex. viktiga platser, byggnader och personer samt vilka ritualer som hör till religionerna,

- något om vad de tre religionerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt,

- skapelseberättelsen ur Tora/Bibeln/Koranen samt några fler av de gamla s.k. bibliska berättelserna.

 

Bedömning

Jag bedömer;

 • din förmåga att redogöra för vad som kännetecknar de tre religionerna samt din förmåga att visa på likheter och skillnader.

Detta ser jag i det löpande arbetet och i diskussioner samt i det skriftliga provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6